Thợ săn bầu trời
6.8
Trailer
Xem phim

Thợ săn bầu trời

Sky Hunter

Năm:

Thời lượng: 115 min

Đạo diễn:Chen Li

Quốc gia:China

Diễn viên:Bingbing FanChen LiPaul AllicaTomer Oz

Thể loại: Chiến Tranh

0/ 5 0 đánh giá
Server #1
Loading server...

Thợ săn bầu trời

Sky Hunter is a story about air force soldiers who always try to preserve and protect national
interests, protect peace, fight in emergencies associated with rescue when terrorism occurs.
This is a legendary story about the war in the air, "Ba Thien Lang" is a mysterious air force,
Ngo Dinh (Ly Than), A Ly (Pham Bang Bang), Ba Do (Quach Minh Vu ), Cao Nguyen (Ly Than Hao) 
must go through every harsh test to become one of Ba Thien Lang's members.

Sky Hunter là câu chuyện về những người lính không quân luôn cố gắng giữ gìn và bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ hòa bình, chiến đấu trong những trường hợp khẩn cấp kết hợp với cứu viện khi xảy ra khủng bố. Đây là một câu chuyện truyền kỳ về những cuộc chiến trên không trung, “Bá Thiên Lang” là một đoàn binh không quân thần bí, Ngô Định (Lý Thần), Á Lỵ (Phạm Băng Băng), Ba Đồ (Quách Minh Vũ), Cao Nguyên (Lý Thần Hạo) phải trải qua từng đợt kiểm tra khắc nghiệt mới có thể trở thành một trong những thành viên của Bá Thiên Lang.

Mở rộng